ติดต่อเรา

[icon type=”glyphicon glyphicon-time” color=”#45bcb7″]เวลาทำการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดทำการเวลา 8.30 – 16.30 วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

[icon type=”fa fa-university” color=”#ffc266″]สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง: ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: อ.นิรุตต์ ทองโสภา 0(+66)2-849-7007, อ.ฐิติณัฐ นภาวรรณ 0(+66)2-849-7006, อ.ชูทรัพย์ อำนวยทรัพย์ 0(+66)2-849-7008
โทรสาร: 0-2849-7201
e-mail: school@mwit.ac.th

[icon type=”fa fa-map-marker” color=”#cc0000″]แผนที่