ติดต่อเรา

 เวลาทำการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดทำการเวลา 8.30 – 16.30 วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

 สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง: ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: อ.นิรุตต์ ทองโสภา 0(+66)2-826-7007, อ.ฐิติณัฐ นภาวรรณ 0(+66)2-826-7006, อ.ชูทรัพย์ อำนวยทรัพย์ 0(+66)2-826-7008
โทรสาร: 0-2826-7201
e-mail: admin@mwit.ac.th

 แผนที่