การเพิ่มพื้นที่การใช้งานระบบเว็บเมลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

webmail

บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท่านใด ประสงค์จะเพิ่มพื้นที่การใช้ งานระบบเว็บเมลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (https://webmail.mwit.ac.th) สามารถแจ้งความจำนง ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ