ประกาศเรื่องการปรับปรุงระบบเครือข่าย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายในวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่างๆ ของโรงเรียนจะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ