ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทนสำหรับครู/เจ้าหน้าที่

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้จัดทำโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพให้กับครูผู้สอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ขอแจ้งขั้นตอนในการส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเก่า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. สำรองข้อมูลที่สำคัญโดยคัดลอกใส่อุปกรณ์สำรองข้อมูลเช่น Flash Drive, External Harddisk ฯลฯ
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามีการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Captivate Creative Suite 6, Adobe Web Creative Suite CS6 (ไม่รวมถึงระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ เช่น Windows และ Microsoft Office) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อดำเนินการถอนการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ดังกล่าว
  3. หากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามีอาการชำรุด เช่น บานพับจอภาพหัก, จอภาพแสดงผลผิดปกติ, มีเสียงดัง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
  4. นำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์เสริมและกระเป๋าส่งคืนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
  5. หลังจากศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาคืนแล้วจะทำการล้างข้อมูลทุกเครื่องภายในหนึ่งสัปดาห์ โดย ข้อมูลต่างๆ ภายในเครื่องจะถูกลบทิ้งทั้งหมด

One Reply to “ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทนสำหรับครู/เจ้าหน้าที่”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *