ประกาศเตือนภัยบุคลากรให้ระวัง Ransomware จากการเปิดอีเมลที่ไม่ทราบชื่อผู้ส่งหรือการดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ได้มาจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาโดยตรง

ด้วยปัจจุบันพฤติกรรมของ Malware มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่ก่อนหน้านี้อาจทำให้เครื่องช้าหรือไม่สามารถใช้งานได้ แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้พัฒนา Malware ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเป็นการจับข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นตัวประกันโดยหาก Malware ดังกล่าวถูกติดตั้งลงในเครื่องแล้วจะทำการเข้ารหัสทุกไฟล์ในเครื่องที่มีนามสกุลของไฟล์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอประกาศเตือนภัยบุคลากรให้ระวังการเปิดอีเมลที่ไม่ทราบชื่อผู้ส่งหรือการดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ได้มาจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาโดยตรง ทั้งนี้อีเมลดังกล่าวอาจมีข้อความล่อลวงให้ท่านดาวน์โหลดเอกสารแนบ เช่น เรื่องการคืนภาษี, มีรายการสั่งของ เป็นต้น หากท่านดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ดังกล่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะติด Malware ทันที หลังจากนั้นทุกไฟล์ในเครื่องที่มีนามสกุลของไฟล์ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจะถูกเข้ารหัสทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ และยากต่อการกู้คืน   Ransomware คืออะไร? Ransomware คือ Malware (Malicious Ware หรือโปรแกรมประสงค์ร้าย) โดยเมื่อถูกติดตั้งลงบนเครื่องแล้วจะทำการสร้าง Service และฝังตัวลงบน Registry ของเครื่องเพื่อให้เรียกใช้ตัว Ransomware ทุกครั้งที่เปิดเครือง โดยเมื่อเริ่มการทำงาน Ransomware Read more