การเพิ่มพื้นที่การใช้งานระบบเว็บเมลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท่านใด ประสงค์จะเพิ่มพื้นที่การใช้ งานระบบเว็บเมลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (https://webmail.mwit.ac.th) สามารถแจ้งความจำนง ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ

สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ รวมไปถึงการสำรวจคุณภาพโดยรวมของระบบ ทั้งนี้ขอความร่วมมือบุคลากรภายในโรงเรียนในการทำแบบสำรวจเพื่อจะนำผลการสำรวจที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ขอบคุณครับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   [button style=”btn-default btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-tasks” align=”left” iconcolor=”#000″ type=”link” target=”true” title=”ทำแบบสำรวจคลิกที่นี่” link=”https://cc.mwit.ac.th/evaluation/cc/”]

การตั้งค่าอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.1x (SSID: MWITS)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานให้กับบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยได้ปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนเป็นระบบมาตรฐาน IEEE 802.1x ซึ่งมีความเสถียรและความปลอดภัยที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตั้งค่าด้วยตนเองของผู้ใช้งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำคู่มือสำหรับตั้งค่าในแต่ละอุปกรณ์ประกอบด้วย อุปกรณ์กลุ่ม Smart Phone และ Tablet คู่มือระบบปฏิบัติการ Android คู่มือระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone, iPod, iPad) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและตั้งโต๊ะ คู่มือระบบปฏิบัติการ Windows 7 คู่มือระบบปฏิบัติการ Windows 8, Windows 8.1 คู่มือฉบับสมบูรณ์ (รวมทุกอุปกรณ์) หากบุคลากรพบปัญหาในการตั้งค่าอุปกรณ์หรือไม่สามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเองสามารถนำอุปกรณ์ของท่านมาขอรับบริการตั้งค่าได้ที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ชั้น 2 เวลา 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ถึงศุกร์เว้นวันหยุดราชการ หากมีการปรับปรุงหรือเพิ่มอุปกรณ์ที่รองรับจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศเรื่องขยายเวลาการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทนสำหรับครูและเจ้าหน้าที่

ครูและเจ้าหน้าที่สามารถรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2558 ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทนรุ่นดังกล่าวมีคุณสมบัติดังนี้ ยี่ห้อ: Dell รุ่น: e5440 คุณสมบัติ: Chipset: Intel Core i5-4310U 2.0 GHz Graphics Card: Intel® Integrated HD Graphics 4400 Memory: 8192 MB Display: 14″ HD (1366×768) Anti-Glare LED-backlit display Hard Drive: 500GB Standard Hard Disk Drive Optical Drive: DVD-ROM, DVD+/-RW Connectivity: Intel I218-LM (Clarkville ULT) Read more

ประกาศเตือนภัยบุคลากรให้ระวัง Ransomware จากการเปิดอีเมลที่ไม่ทราบชื่อผู้ส่งหรือการดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ได้มาจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาโดยตรง

ด้วยปัจจุบันพฤติกรรมของ Malware มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่ก่อนหน้านี้อาจทำให้เครื่องช้าหรือไม่สามารถใช้งานได้ แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้พัฒนา Malware ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเป็นการจับข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นตัวประกันโดยหาก Malware ดังกล่าวถูกติดตั้งลงในเครื่องแล้วจะทำการเข้ารหัสทุกไฟล์ในเครื่องที่มีนามสกุลของไฟล์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอประกาศเตือนภัยบุคลากรให้ระวังการเปิดอีเมลที่ไม่ทราบชื่อผู้ส่งหรือการดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ได้มาจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาโดยตรง ทั้งนี้อีเมลดังกล่าวอาจมีข้อความล่อลวงให้ท่านดาวน์โหลดเอกสารแนบ เช่น เรื่องการคืนภาษี, มีรายการสั่งของ เป็นต้น หากท่านดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ดังกล่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะติด Malware ทันที หลังจากนั้นทุกไฟล์ในเครื่องที่มีนามสกุลของไฟล์ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจะถูกเข้ารหัสทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ และยากต่อการกู้คืน   Ransomware คืออะไร? Ransomware คือ Malware (Malicious Ware หรือโปรแกรมประสงค์ร้าย) โดยเมื่อถูกติดตั้งลงบนเครื่องแล้วจะทำการสร้าง Service และฝังตัวลงบน Registry ของเครื่องเพื่อให้เรียกใช้ตัว Ransomware ทุกครั้งที่เปิดเครือง โดยเมื่อเริ่มการทำงาน Ransomware Read more

ประกาศเรื่องการปรับปรุงระบบเครือข่าย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายในวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่างๆ ของโรงเรียนจะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

เชิญครูทุกท่านเข้าอบรมในหัวข้อการใช้งานซอฟต์แวร์ Moodle เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

เรียนเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Moodle เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยคณะวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทนสำหรับครู/เจ้าหน้าที่

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้จัดทำโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพให้กับครูผู้สอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาทดแทน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ขอแจ้งขั้นตอนในการส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเก่า โดยมีขั้นตอนดังนี้ สำรองข้อมูลที่สำคัญโดยคัดลอกใส่อุปกรณ์สำรองข้อมูลเช่น Flash Drive, External Harddisk ฯลฯ หากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามีการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Captivate Creative Suite 6, Adobe Web Creative Suite CS6 (ไม่รวมถึงระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ เช่น Windows และ Microsoft Office) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อดำเนินการถอนการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ดังกล่าว หากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามีอาการชำรุด เช่น บานพับจอภาพหัก, จอภาพแสดงผลผิดปกติ, มีเสียงดัง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป Read more

การปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในของโรงเรียน

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีภารกิจดูแลระบบโทรศัพท์ของโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้ทำการจัดกลุ่มระบบโทรศัพท์ภายในตามสาขาวิชา/ฝ่ายงานต่างๆ โดยครูและเจ้าหน้าที่ในแต่ละสาขาวิชา/ฝ่ายงานสามารถกด *73 หรือ #73 เพื่อทำการดึงสายสนทนา (รับสายแทน) จากเครื่องอื่นๆ ภายในสาขาวิชา/ฝ่ายงานเดียวกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป